Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trọng Thắng
P/HT- CTCĐ Nguyễn Trọng Thắng
Ngày tháng năm sinh 25/11/1972
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý chuyên môn
Địa chỉ Thôn Lâm Trường Xã Tiền phong Quế phong
Điện thoại 0915000733
Email thangnt.qp@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn